Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

OGŁOSZENIE o unieważnieniu przetargu

24-07-2009R.R.I.I.702/P/7/2009

Wójt Gminy Ciepielów na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Opracowanie projektu technicznego pod wodociąg Bąkowa - Kochanów - Sajdy - Czarnolas etap II", ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym przetargu nieograniczonym złożonych zostało 7 ofert, które opiewały na niżej wymienione kwoty (brutto):
1.Oferta nr 1: Marek Zieliński, ul. Witosa 15, 22-200 Włodawa - 168 360,00 zł,
2.Oferta nr 2: Biuro Studiów i Projektów Łączności TELEPROJEKT w Warszawie sp. z o.o., ul. Długa 23/25, 00-238 Warszawa - 109 190,00 zł,
3.Oferta nr 3: Linel Sp. z o.o., ul. Legionowa 2/38, 20-048 Lublin - 274 500,00 zł,
4.Oferta nr 4: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie, ul Okólna 59, 62-510 Konin - 152 914,80 zł,
5.Oferta nr 5: ""PROINBUD" Zakład Usług Inwestycyjnych, ul. Długa 5, 20-346 Lublin - 91 378,00 zł,
6.Oferta nr 6: Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań - 356 240,00 zł,
7.Oferta nr 7: USŁUGI PROJEKTOWE, mgr inż. Aneta Bors, ul. Kościelna 1, 26-700 Zwoleń - 138 000,00 zł,

natomiast zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 60 000,00 zł brutto.

                                            powrót

'); ?>