Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 10 Grudnia 2018 roku,  do końca roku zostało  22 dni, imieniny: Andrzej, Daniel, Judyta, Julia, Maria, Radzisława

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

„Przebudowa drogi gminnej Pcin Kolonia etap I”

24-02-2014


RPORiI 271/10/2014


    Wójt Gminy Ciepielów na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Pcin Kolonia etap I”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym przetargu nieograniczonym złożonych zostało 4 oferty, które opiewały na niżej wymienione kwoty:
1. Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 143698,01 zł brutto,
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. , ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów – 89429,79 zł brutto – przelew
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 82297,76 zł brutto ,
4. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry 85a, 24-173 Markuszów – 100351,03 zł brutto ,
natomiast zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 66 500,00 zł brutto.
                                                              powrót