Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 14 Grudnia 2018 roku,  do końca roku zostało  18 dni, imieniny: Alfred, Arseniusz, Izydor, Naum, Pompejusz, Sławobor, Spirydion

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

„Przebudowa drogi gminnej Bąkowa Pod lasem”

24-02-2014


RPORiI 271/2/2014


    Wójt Gminy Ciepielów na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Bąkowa „Pod lasem””, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym przetargu nieograniczonym złożonych zostało 7 ofert, które opiewały na niżej wymienione kwoty:
1. TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc – 296188,55 zł brutto,
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla, ul 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice – 310208,00 zł brutto ,
3. Budromost-Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 287389,13 zł brutto ,
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. , ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów – 330009,42 zł brutto ,
5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 277404,98 zł brutto ,
6. ZYKO-DRÓG Sp z o.o. ul. Żelazna 3, 26-600 Radom – 354030,90 zł brutto ,
7. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry 85a, 24-173 Markuszów – 350329,09 zł brutto ,
natomiast zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 240 500,00 zł brutto.
                                                              powrót