Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

„Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia”

24-02-2014


RPORiI 271/4/2014


    Wójt Gminy Ciepielów na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym przetargu nieograniczonym złożonych zostało 3 oferty, które opiewały na niżej wymienione kwoty:
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. , ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów– 108659,69 zł brutto ,
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 96468,90 zł brutto ,
3. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry 85a, 24-173 Markuszów – 121524,62 zł brutto ,
natomiast zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 80 000,00 zł brutto.                                                              powrót