Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

„Przebudowa drogi gminnej Rekówka Górna”

24-02-2014


RPORiI 271/15/2014


    Wójt Gminy Ciepielów na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Rekówka Górna”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym przetargu nieograniczonym złożonych zostało 5 ofert, które opiewały na niżej wymienione kwoty:
1. Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 296064,08 zł brutto ,
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla, ul 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice – 213125,18 zł brutto ,
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. , ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów – 216319,42 zł brutto ,
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 187972,29 zł brutto ,
5. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry 85a, 24-173 Markuszów – 236244,69 zł brutto ,
natomiast zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 139 400,00 zł brutto.


                                                              powrót