Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 20 Września 2019 roku,  do końca roku zostało  103 dni, imieniny: Dionizy, Eustachy, Eustachiusz, Fausta, Faustyna, Filipina, Irena, Oleg

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

„Przebudowa drogi gminnej Ranachów B”

24-02-2014


RPORiI 271/14/2014


    Wójt Gminy Ciepielów na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Ranachów B”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym przetargu nieograniczonym złożonych zostało 7 ofert, które opiewały na niżej wymienione kwoty:
1. Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 463343,29 zł brutto,
2. TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc – 301809,06 zł brutto,
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla, ul 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice – 336834,58 zł brutto ,
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. , ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów – 339469,73 zł brutto ,
5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 297848,19 zł brutto ,
6. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry 85a, 24-173 Markuszów – 377754,71 zł brutto ,
7. „AS” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 328681,22 zł brutto ,
natomiast zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 220 000,00 zł brutto.


                                                              powrót