Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Dostawa oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 i Pb 98 w okresie sierpień 2014 rok – grudzień 2014 rok”

23-07-2014


RRGKiOŚ. 272.1.2014


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r., poz. 423 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Dostawa oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 i Pb 98 w okresie sierpień 2014 rok – grudzień 2014 rok” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, że przetarg wygrała firma LENARD SPÓŁKA JAWNA, 24-100 Puławy, ul. Norblina 26, Stacja Paliw w Ciepielowie, oferując cenę 1 litra paliwa wraz z podatkiem VAT w wysokości:
- olej napędowy – 5,39 zł (słownie: pięć złotych 39/100)
- etylina Pb 95 – 5,49 zł ( słownie: pięć 49/100)
- etylina Pb 98 – 5,68 zł (słownie zł: pięć 68/100)

Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF


                                                              powrót