Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

OGŁOSZENIE23-06-2014


RRGK i OŚ. 6845.1.2014


Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. /

Wójt Gminy Ciepielów

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia na okres 3 lat
od 1.10. 2014 r. do 30. 09. 2017 r. w drodze przetargu nieograniczonego cz. działki zabudowanej położonej w Ciepielowie wchodzącej w skład Placu Zwycięstwa.
- działka o nr geodezyjnym – 620,
- KW, RA1L 00031002/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kozienicach IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lipsku
- powierzchnia działki do wydzierżawienia – 80,40 m2,
- karta mapy 3 Ciepielów,
- działka położona przy chodniku od strony drogi krajowej Lipsko – Zwoleń, obok parkingu przy Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie ,
- dostęp do działki wprost z drogi krajowej,
wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka położona jest na terenach : istniejący zrealizowany współcześnie zespół usług komercyjnych (obiekty handlowo-usługowe, bank) wraz z zagospodarowaniem terenu (place, dojazdy, chodniki, parkingi). Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu małomiasteczkowego Ciepielowa. – symbol planu 1.1.6 UK.
- cena wywoławcza – 70,00 zł + VAT - czynszu miesięcznego.
- termin wnoszenia opłat czynszu – do 10 każdego miesiąca,

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy, mogą składać stosowne wnioski w Referacie Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Ciepielowie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia ogłoszenia.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, pok. nr 4 przy ul. Czachowskiego 1 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od 23. 06. 2014 do 4.08. 2014 r.

1. w Urzędzie Gminy w Ciepielowie - tablica ogłoszeń,
2. na stronie internetowej gminy Ciepielów - www.ciepielow.pl                                                              powrót