Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie”

23-04-2013


RPORiI 271.10.2013


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Zakład Usługowy Remontowo – Budowlany Andrzej Skrok, ul. PCK 7/22, 26-600 Radom oferując cenę brutto 410 762,35 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 35/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.
Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:
Oferta nr 1 – Aleksander Siadaczko Usługi Ogólnobudowlane, Stary Kobylnik 52, 26-806 Stara Błotnica – 669 474,18 zł brutto,
Oferta nr 2 – Firma Budowlano – Handlowa „TED-BUD” Tadeusz Słaby, ul. Wrzosowa 32, 25-211 Kielce – 637 962,78 zł brutto,
Oferta nr 3 – Zakład Usługowy Remontowo – Budowlany Andrzej Skrok, ul. PCK 7/22, 26-600 Radom – 410 762,35 zł brutto,
Oferta nr 4 – „A-TOM” Firma Usługowa Tomasz Dusza, ul. Iłżecka 53, 27-300 Lipsko – 540 995,95 zł brutto,
Oferta nr 5 – P.H.iU.B. „ARBUD” Rogoziński Krzysztof, Kałków 75, 27-310 Ciepielów – 512 477,56 zł brutto,
Oferta nr 6 – PPUH „BUDMAR” s.c. M. Marszałek i E. Marszałek, ul. Kruczkowskiego 4, 26-600 Radom – 493 612,00 zł brutto,
Oferta nr 7 – „BLACHO-DACH” Usługi Budowlane Marek Janeczko, ul. Urzędowska 310, 23-200 Kraśnik – 563 247,41 zł brutto,
Oferta nr 8 – SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa, ul. Mokra 2, 26-600 Radom – 477 276,31 zł brutto,
Oferta nr 9 - Przedsiębiorstwo Budowlane „KOMFORT” s.j. M. Augustyniak I. Augustyniak, ul. Wjazdowa 4 pok. 206, 26-600 Radom – 434 544,32 zł brutto.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp tj. po dniu 06.05.2013 r.

Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF
                                                              powrót