Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

OGŁOSZENIE

23-04-2009


WÓJT GMINY CIEPIELÓW

ogłasza

publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Wielgiem , oznaczonej nr geodezyjnym 12/4 o pow. 1,4602 ha, objętej KW 44 504 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.


Cena wywoławcza - 13 983,00 zł
Wadium - 700,00 zł

W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w/w nieruchomość przeznaczona jest pod : w części pod zespół boisk sportowych w obrębie wyrobiska poeksploatacyjnego, w części pod uprawy rolne.
Cena nieruchomości nabytej na własność, osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości wyżej określonej najpóźniej do dnia 5 czerwca 2009 roku do godz. 15.00 na konto Urzędu Gminy w Ciepielowie nr BS Iłża F/Ciepielów 39912900010039033126950003 Wadium wnosi się w gotówce.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2009 roku o godz. 10.15 w sali nr 26 Urzędu Gminy w Ciepielowie.

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,
- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

Wadium ulega przepadkowi , jeżeli zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i postępowaniem wieczysto - ksiegowym ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w. 36 w godzinach od 7.15 do 15.15.


Ciepielów, dnia 23.04. 2009 r.


                                            powrót

'); ?>