Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

O G Ł O S Z E N I E


23-02-2015


RRGK i OŚ. 6845.4-6.2015


WÓJT GMINY CIEPIELÓW
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w Anusinie ,
oznaczonej nr geodezyjnym 14/3 o pow. 0,09 ha.
Nieruchomość nie posiada urządzonej KW.

Cena wywoławcza - 110,00 zł +VAT – czynszu rocznego

W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w/w nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową , symbol planu 3.1 MR.
Czynsz roczny osiągnięty w przetargu, płatny jest w całości do 31 marca każdego roku.


Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2015 roku o godz. 10:00 w sali nr 26 Urzędu Gminy w Ciepielowie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w. 36
w godzinach od 7:15 do 15:00.


Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od 23. 02. 2015 do 24.03. 2015 r.

1. w Urzędzie Gminy w Ciepielowie - tablica ogłoszeń,
2. na stronie internetowej gminy Ciepielów - www.ciepielow.pl.

                                                              powrót