Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE

23-01-2012


RRGK i OŚ. 7150.1.2012

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA NA OKRES DO 3 LAT W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 roku z późn. zm. ), Wójt Gminy Ciepielów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do wynajęcia:

Ciepielów

Lokal użytkowy przy ul. Batalionów Chłopskich 4,
objęty księgą wieczystą nr RA1L/00013541/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
powierzchnia lokalu – 22,36 m2,
dostęp do lokalu z drogi osiedlowej
wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów lokal położony jest na obszarze przeznaczonym pod zabudowę wielorodzinną połączoną z zabudową usługową.
rodzaj działalności – usługowo – handlowa,

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie 110,00 zł plus VAT 23%.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. Nr 4.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ciepielowie i na stronie internetowej gminy - www.ciepielow.pl w okresie od 23 stycznia 2012 roku do 13 lutego 2012 roku.

Ciepielów, dnia 23. 01. 2012 r.                                                                powrót

'); ?>