Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

INFORMACJA

23-01-2012


Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

Wójt Gminy Ciepielów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm. )informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie został sporządzony i podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, oraz ogłoszenie na stronie internetowej www.ciepielow.pl wykaz zawierający informacje o lokalu użytkowym przeznaczonym do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres od 23 stycznia 2012 r. do 13 lutego 2012 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, tel. 3788047 w. 36.

Ciepielów, dnia 23. 01. 2012 r.                                                                powrót

'); ?>