Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

23-01-2012


Wójt Gminy Ciepielów
27 – 310 Ciepielów
ul. Czachowskiego 1

ogłasza, że w postępowaniu na zapytanie ofertowe z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Ciepielów na okres 15 lat, zgodnie z art. 18, 19, 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne - tekst jednolity Dz. U. Nr 234 poz. 1392

złożono ofert - 6
liczba odrzuconych ofert - 0

Kryteria oceny ofert:

- cena 100 %

W wyniku porównania ofert do wykonania przedmiotu zamówienia stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 firmy:

Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo - Handlowego
„BASZ” 26- 200 Końskie
ul. Polna 72

Cena najkorzystniejszej oferty: 6000, 00 zł netto
7380,00 zł brutto

Cena najdroższej ofert: 22 000,00 netto,
27 060,00 brutto


Ciepielów, dnia 23.01.2012 r.                                                                powrót

'); ?>