Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

23-01-2012


Wójt Gminy Ciepielów
27 – 310 Ciepielów
ul. Czachowskiego 1

ogłasza, że w postępowaniu na zapytanie ofertowe z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie opracowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 roku, nr 106, poz. 1002 ze zm.),

złożono ofert - 2
liczba odrzuconych ofert - 0

Kryteria oceny ofert:

- cena 100 %

W wyniku porównania ofert do wykonania przedmiotu zamówienia stwierdzono, że najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 firmy:

Polskie Towarzystwo Rejestracji
i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 21
80 – 155 Gdańsk

Cena najkorzystniejszej oferty: 2700, 00 zł netto
3321,00 zł brutto

Cena najdroższej ofert: 4 000,00 netto,
4 920,00 brutto


Ciepielów, dnia 23.01.2012 r.                                                                powrót

'); ?>