Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 16 Września 2019 roku,  do końca roku zostało  107 dni, imieniny: Edyta, Franciszek, Kamila, Kornel, Lucja, Łucja, Sebastiana, Sędzisław, Wiktor

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

22-12-2009Wójt Gminy Ciepielów 27 - 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1

ogłasza, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę opału na okres od 1.01. 2010 r. - 31.12. 2010 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy ( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Zespół Szkolno Przedszkolny w Wielgiem, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej ) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło :

liczba złożonych ofert - 7
liczba odrzuconych ofert - 0

Kryteria oceny ofert:

- cena 100 %

W wyniku porównania ofert do wykonania przedmiotu zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 6 firmy:

Usługi Transportowe i Handel Mieczysław Rybicki 27 - 310 Ciepielów ul. Batalionów Chłopskich 5/10

Oferta uzyskała następującą ilość punktów - 100 pkt.

Cena najkorzystniejszej oferty: 211 600,00 zł netto - 258 152,00 zł brutto


Ciepielów, dnia 22.12.2009 r.

                                            powrót

'); ?>