Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 23 Kwietnia 2019 roku,  do końca roku zostało  253 dni, imieniny: Adalbert, Gerard, Gerarda, Gerhard, Helena, Jerzy, Wojciech

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

22-12-2009Wójt Gminy Ciepielów 27 - 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1

ogłasza, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę oleju opałowego na okres od 1.01.2010 r do 31.12. 2010 r. w ilości 20 000 l do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie, kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie wpłynęło :

liczba złożonych ofert - 2
liczba odrzuconych ofert - 0

Kryteria oceny ofert:

- cena 100 %

W wyniku porównania ofert do wykonania przedmiotu zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 firmy:

PETROLIS SP. Z.O.O 26 - 700 Zwoleń ul. Jagiełły 10A/204

Oferta uzyskała następującą ilość punktów - 100 pkt.

Cena najkorzystniejszej oferty: 35 400,00 zł netto - 43 188,00 zł brutto


Ciepielów, dnia 22.12.2009 r.
                                            powrót

'); ?>