Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

22-06-2010RPORiI 702/3/2010

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ, którą złożyło Konsorcjum firm: "BENERAT I SYN" Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe s.c., Benerat Jacek i Benerat Maciej, ul. Żytnia 4, 26-600 Radom - Lider Konsorcjum oraz Spółdzielnia Rzemieślnicza "BUDOWLANA", ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom, oferując cenę brutto 1 477 564,59 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 59/100).


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU "Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów"

                                                                powrót

'); ?>