Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

22-02-2012


I. Data i miejsce , rodzaj przeprowadzonego przetargu:

21 lutego 2012 rok, Urząd Gminy w Ciepielowie, pok. Nr 26.
Publiczny przetarg ustny nieograniczony

II. Oznaczenie środka trwałego będącego przedmiotem przetargu

Przyczepa ciężarowa Typu AUTOSAN D-5, nr rejestracyjny WLI P 760, rok produkcji 1971, nr inwentarzowy UG VII/9

III. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2

IV. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

V. Cena wywoławcza – 1000,00 zł

VI. Cena osiągnięta w przetargu – 1110,00 zł

VII. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości:

Drab Janusz
Kroczów Większy 3
26 – 713 Kazanów


Ciepielów, dnia 22.02. 2012 r.                                                                powrót

'); ?>