Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

19-12-2012


Wójt Gminy Ciepielów
27 – 310 Ciepielów
ul. Czachowskiego 1

ogłasza, że w postępowaniu na zapytanie ofertowe z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie prowadzenia monitoringu terenu składowiska odpadów komunalnych w Ciepielowie w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

złożono ofert - 8
liczba odrzuconych ofert - 0

Kryteria oceny ofert:
- cena 100 %

W wyniku porównania ofert do wykonania przedmiotu zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 firmy:

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. zo.o.
ul. Huke Bosaka 3A, 25 – 214 Kielce

Cena najkorzystniejszej oferty: 3200,00 zł netto
3936,00 zł brutto

Zamawiający informuje, że złożono również oferty następujących wykonawców:

Lp.

Nazwa oferenta - adres

Cena brutto

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe SUL

w Zakresie Ochrony Środowiska Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 29/37, 26 – 600 Radom

13 284,00

2.

SGS EKO – PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Cieszyńska 52A ,43 – 200 Pszczyna

4 009,80

3.

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

ul. Huke Bosaka 3A, 25 – 214 Kielce

3 936,00

4.

Zakład Usług Geologicznych Geo Test Piotr Bohdanowicz, ul. Jordanowska 14/2, 52 – 403 Wrocław

4 920,00

5.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z . o., ul. Lędzińska 8, 43 – 143 Lędziny

6 900,00

6.

Zakład Ochrony Środowiska Inwest-Eko S.Obarski

i Wspólnicy Sp. J., ul. Złota 23, 25-015 Kielce

7 724,40

7.

JARS Sp. z o.o. ŁAJSKI, ul. Kościelna 2a

05 –119 Legionowo

5 879,40

8.

Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.

ul. Berezyńska 39, 03 – 908 Warszawa

4 287,78
                                                              powrót