Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„ Dostawa opału na okres od 1.01. 2013 do 31.12. 2013 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy – ( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej ).”

19-12-2012


RRGK i OŚ. 271.19.2012


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.,) informuje, że w postępowaniu przetargowym na „dostawę opału na okres od 1.01. 2013 do 31.12. 2013 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy - ( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bakowej )” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma - Zakład Obrotu Rolnego, inż. Marek Bicz, 26 – 700 Zwoleń, ul. 550 – lecia 35, siedziba ul. Puławska 135 oferując cenę brutto 268 860,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt zł). Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono również oferty następujących wykonawców:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1.Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe STANBARTEX

Stanisław Pałac, 41 – 400 Mysłowice ul. Mickiewicza 20/84

311 805,00

2.

TRANSHANDROL Marek Kiełb, Spółka Jawna

39 – 340 Padew Narodowa

ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159

279 333,00

3.

Firma Handlowo – Usługowa „DIANA”

Szczerek Sławomir, 26 – 080 Mniów, Wólka Kłucka 201

282 780,00

4.

EUROKOMERS Sp. z o.o.

44 – 351 Turza Śl., ul. Bogumińska 77c

283 650,30

5.

BIALCHEM GROUP” Spółka zo,o,

15 – 062 Białystok, ul. Warszawska 39

282 654,00

6.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe„IMAGE” Sebastian Girgiel43 – 186 Orzesze Gardawice, ul.Dojazdowa 53

284 093,10

7.

Zakład Obrotu Rolnego, inż. Marian Bicz, 26 – 700 Zwoleń

ul. 550 – lecia 35, siedziba ul. Puławska 135

268 860,00

8.

P.H.U. „SUKCES” Bożena Krzosek ul. Mickiewicza 9,

26 – 811 Wyśmierzyce

273 150,04

9.

Handel Hurtowy Surowcami Wtórnymi

Mirosław Biegański, 27 – 300 Lipsko ul. Słoneczna 6,

Baza Ciepielów ul. Witosa 11

282 137,40


Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF                                                              powrót