Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

19-12-2011
Wójt Gminy Ciepielów
27 – 310 Ciepielów
ul. Czachowskiego 1

ogłasza, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę opału na okres od 1.01. 2012r – 31.12. 2012 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy ( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgiem, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej ) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło :

liczba złożonych ofert - 11
liczba odrzuconych ofert - 0

Kryteria oceny ofert:

- cena 100 %

W wyniku porównania ofert do wykonania przedmiotu zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 firmy:

„BIACHEM GROUP” Spółka z o.o.
15 – 062 Białystok, ul. Warszawska 39

Oferta uzyskała następującą ilość punktów - 300 pkt.

Cena najkorzystniejszej oferty: 245 500,00 zł netto
301 965,00 zł brutto

Ciepielów, dnia 19.12.2011 r.
                                                                powrót

'); ?>