Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

19-12-2011
Wójt Gminy Ciepielów
27 – 310 Ciepielów
ul. Czachowskiego 1

ogłasza, że w postępowaniu na zapytanie ofertowe z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie prowadzenia monitoringu terenu składowiska odpadów komunalnych w Ciepielowie w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

złożono ofert - 11
liczba odrzuconych ofert - 0

Kryteria oceny ofert:

- cena 100 %

W wyniku porównania ofert do wykonania przedmiotu zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 10 firmy:

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. zo.o.
ul. Huke Bosaka 3A, 25 – 214 Kielce


Cena najkorzystniejszej oferty: 3245,00 zł netto
3991,35 zł brutto

Ciepielów, dnia 19.12.2011 r.
                                                                powrót

'); ?>