Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Przebudowa drogi gminnej przez wieś Podolany”

19-03-2015


RPORiI 271.4.2015


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Podolany” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń.
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (95%) oraz kryterium okresu gwarancji ponad wymagany okres 36 m-cy (5%). Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w obu kryteriach oceny łącznie 95 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

1. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry 85a, 24-173 Markuszów - 271512,66 zł, 72 miesiące gwarancji
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów - 240389,05 zł, 72 miesiące gwarancji
3. Budromost-Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock - 227773,25 zł, 48 miesięcy gwarancji
4. „As” Sp. z o.o., ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom - 246939,11 zł, 60 miesięcy gwarancji
5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń - 212450,02 zł, 36 miesięcy gwarancji


Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp.


Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF


                                                              powrót