Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Dostawa opału na okres 1.01. 2016 - 31.12.2016 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy -( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)”

18-12-2015


RRGK i OŚ. 271.1.W.2015

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” ( Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że postępowaniu przetargowym na „dostawę opału na okres od 1.01. 2016 do 31.12. 2016 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy - ( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej )” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma - FHU Arkadiusz Adamczyk, Wieloborowice 4, 27 – 225 Pawłów, oferując cenę brutto 136 133,94 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sto trzydzieści trzy 94/100 zł).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wybrany wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający informuje, że złożono również oferty następujących wykonawców:

1. FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA „DIANA” Szczerek Sławomir, 26-080Mniów, Wólka Kłucka 201 „WĘGLOPASZ” sp. z o.o. 60-648 Poznań, - 156 600,00 zł

2. „WĘGLOPASZ” sp. z o.o. 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6 - 147 378,60 zł

3. FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA Beata Widłak Micigózd, ul. Częstochowska 53, 26-065 Piekoszów - 185 302,69 zł

4. P.H.U „SUKCES” Bożena Krzosek, 26 – 811 Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 9 - 156 040,00 zł

5. FHU Arkadiusz Adamczyk, Wieloborowice 4, 27 – 225 Pawłów - 136 133,94 zł

6. PSK Rzeszów sp. z o.o. ul. Gen. St. Maczka 10, 35 – 959 Rzeszów - 177 513,60 zł

7. P.H.U. ALBERTO, Albert Szymkiewicz, Łaziska 62, 24-335 Łaziska - 152 940,00 zł

8. Zakład Obrotu Rolnego, Marian Bicz, 26 – 700 Zwoleń, ul. 550 – lecia 35 - 144 475,80 zł

9. Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa „POMER” Sp z o.o. 27 – 300 Lipsko, ul. Przemysłowa 1 - 164 697,00 zł

10. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ROLKO” Kołton Andrzej, Stara Wieś 185A, 27-350 Sienno - 161 400,00 zł

11. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Spółka z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27 – 310 Ciepielów - 169 017,37 zł

Załącznik:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofertZałączone pliki w formacie PDF                                                                powrót