Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE - I publiczny przetarg ustny nieograniczony

18-10-2012


WÓJT GMINY CIEPIELÓW

ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż:

- nieruchomości gruntowej położonej w Ciepielowie ,oznaczonej nr geodezyjnym 670/1 o pow. 0,0591 ha, objętej KW RA1L/00013541/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Ciepielów, jest wolna od obciążeń i nie posiada zobowiązań.
Cena wywoławcza - 16 410,00 zł + VAT 23%
Wadium - 1500,00 zł
W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w/w nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo usługową, symbol planu 1.1 MU.

- nieruchomości gruntowej położonej w Ciepielowie ,oznaczonej nr geodezyjnym 670/2 o pow. 0,0513 ha, objętej KW RA1L/00013541/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Ciepielów, jest wolna od obciążeń i nie posiada zobowiązań.
Cena wywoławcza - 11 065,00 zł + VAT 23%
Wadium - 1000,00 zł
W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w/w nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo usługową, symbol planu 1.1 MU.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości wyżej określonej najpóźniej do dnia 15 listopada 2012 roku do godz. 15ºº na konto Urzędu Gminy w Ciepielowie, nr BS Iłża F/Ciepielów 39912900010039033126950003.
Wadium wnosi się w gotówce.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2012 roku:
godz. 10.00 dla nieruchomości ozn. nr ewidencyjnym 670/1,
godz. 10.30 dla nieruchomości ozn. nr ewidencyjnym 670/2,
w sali nr 26 Urzędu Gminy w Ciepielowie.

Wadium ulega przepadkowi , jeżeli zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w. 36 w godzinach od 7.15 do 15.00.

Ciepielów, dnia 18.10. 2012 r.
                                                              powrót