Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE18-09-2014


WÓJT GMINY CIEPIELÓW
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż:

- nieruchomości gruntowej położonej w Rekówce ,oznaczonej nr geodezyjnym 190 o pow. 1,03 ha, objętej KW RA1L/00032404/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kozienicach, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lipsku.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Ciepielów, jest wolna od obciążeń i nie posiada zobowiązań.
Cena wywoławcza - 25 428,00 zł + VAT 23%
Wadium - 2500,00 zł
W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w/w nieruchomość przeznaczona jest pod użytki zielone bez prawa zabudowy, symbol planu 26.4 OD.

- nieruchomości gruntowej położonej w Świesielicach, oznaczonej nr geodezyjnym 1869 o pow. 0,50 ha, objętej KW RA1L/00031009/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kozienicach, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lipsku.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Ciepielów, jest wolna od obciążeń i nie posiada zobowiązań.
Cena wywoławcza - 2510,00 zł + VAT 23%
Wadium - 300,00 zł
W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w/w nieruchomość przeznaczona jest pod zalesienie, symbol planu 27.5 OL1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości wyżej określonej najpóźniej do dnia 27 października 2014 roku do godz. 15:00 na konto Urzędu Gminy w Ciepielowie, nr BS Iłża F/Ciepielów 39912900010039033126950003.
Wadium wnosi się w gotówce.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2014 roku:
- godz. 10:00 dla nieruchomości ozn. nr ewidencyjnym 190,
- godz. 10:30 dla nieruchomości ozn. nr ewidencyjnym 1869,
w sali nr 26 Urzędu Gminy w Ciepielowie.

Wadium ulega przepadkowi , jeżeli zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w. 36 w godzinach od 7:15 do 15:00.


                                                              powrót