Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów”

18-04-2014


RPORiI 271.24.2014


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów” informuje, że komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Jacek Wojtaś SOLARPROFI Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Lendo Ruskie 42, 08-504 Ułęż oferując cenę brutto 1 243 728,68 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych 68/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:
Oferta Nr 1 – „HOME & SERVICE” Przemysław Gruszka, Boksycka 153 A, 27-415 Kunów – 1 719 506,14 zł brutto.
Oferta Nr 2 – DAMPAT Śliwiński Tomasz, ul. Kpt. Franciszka Skowronka 37, 18-400 Łomża – 2 689 303,89 zł brutto.
Oferta Nr 3 – Konsorcjum firm: B&B MINERAL s.c. Borcuch i Borcuch, ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Św. – Lider konsorcjum; Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Adam Borcuch, ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Św. – Partner; BB GRUPA Sp. z o.o., ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Św. – Partner – 1 513 575,51 zł brutto.
Oferta Nr 4 – P.P.H.U. WA-MAX Zygmunt Wawryk, ul. Suchawska 15/5, 22-200 Włodawa– 1 698 005,81 zł brutto.
Oferta Nr 5 – ZAKŁAD INSTALACJI WOD-KAN DYGAS Spółka Jawna, ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów – 2 013 452,56 zł brutto.
Oferta Nr 6 – Jacek Wojtaś SOLARPROFI Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Lendo Ruskie 42, 08-504 Ułęż – 1 243 728,68 zł brutto.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp.

Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF                                                              powrót