Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

„Prowadzenie monitoringu terenu składowiska odpadów komunalnych w Ciepielowie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku ”

17-12-2013


RRGK i OŚ. 271.1.2013


Wójt Gminy Ciepielów 27 – 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 ogłasza, że w postępowaniu na zapytanie ofertowe z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie prowadzenia monitoringu terenu składowiska odpadów komunalnych w Ciepielowie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

złożono ofert - 5
liczba odrzuconych ofert - 0

Kryteria oceny ofert:
- cena 100 %

W wyniku porównania ofert do wykonania przedmiotu zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 firmy:

Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. ul. Berezyńska 39, 03 – 908 Warszawa
Cena najkorzystniejszej oferty: 2890,00 zł netto
3554,70 zł brutto

Zamawiający informuje, że złożono również oferty następujących wykonawców:

1. SGS EKO – PROJEKT Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A ,43 – 200 Pszczyna 3 886,80
2. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe SUL w Zakresie Ochrony Środowiska Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 29/37, 26 – 600 Radom 22 509,00
3. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. ul. Hauke Bosaka 3A, 25 – 214 Kielce 3 690,00
4. J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 5 01– 015 Warszawa 4 747,80
5. Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. ul. Berezyńska 39, 03 – 908 Warszawa 3 554,70


                                                              powrót