Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Dostawa opału na okres od 1.01. 2014 do 31.12. 2014 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy - ( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bakowej )” ”

17-12-2013


RRGK i OŚ. 271.1.2013


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” ( Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że postępowaniu przetargowym na „dostawę opału na okres od 1.01. 2014 do 31.12. 2014 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy - ( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bakowej )” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma - Zakład Obrotu Rolnego, Marian Bicz, 26 – 700 Zwoleń, ul. 550 – lecia 35, oferując cenę brutto 183 480,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt zł).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wybrany wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono również oferty następujących wykonawców:

1. Firma Handlowo – Usługowa „DIANA” Szczerk Sławomir 26 – 080 Mniów, Wólka Kłucka 201 - 197 800,00
2. ENERGO Sp. z o.o. 17 – 100 Bielsk Podlaski ul. Kleszczelowska 84A - 192 249,00
3. P.H.U „SUKCES” Bożena Krzosek, 26 – 811 Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 9 - 191 498,45
4. P.H.U Dawid Dudziński, Huta Partacka 15, 96 – 330 Puszcza Mariańska - 191 757,00
5. Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” spółka jawna,Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał, 86 – 031 Osielsko Żołędowo, ul. Koronowska 38 - 189 395,40
6. Zakład Obrotu Rolnego, Marian Bicz, 26 – 700 Zwoleń, ul. 550 – lecia 35 - 183 480,00Załącznik:

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF

                                                              powrót