Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Dostawa oleju opałowego na okres od 1.01. 2014 r do 31. 12. 2014 r w ilości 30 000 l do kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie ul. Plac zwycięstwa 37 i kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1”

17-12-2013


RRGK i OŚ. 271.O.1.2013


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” ( Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że postępowaniu przetargowym na „dostawę oleju opałowego na okres od 1.01. 2014 r do 31. 12. 2014 r w ilości 30 000 l do kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie ul. Plac zwycięstwa 37 i kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma - PETROJEKT Sp. z o.o., 26 – 670 Pionki , Kieszek 52,oferując cenę brutto 103 689,00 zł (słownie: sto trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć zł).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wybrany wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono również oferty następujących wykonawców:

1. Dziuba Stoltz, „DIS” Spółka Jawna, Wyszmontów 124A, 27 – 530 Ożarów - 109,800,00
2. PETROJET Sp. z o.o. 26 – 670 Pionki, Kieszek 52 - 103 689,00
3. KONKRET Sp. zo.o. 26 – 600 Radom, ul. Mariańskiego 36 - 114 021,00
4. MEGATERM, Lidia Druszcz, 26 – 600 Radom, ul. Żelazna 1 - 105 165,00Załącznik:

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF

                                                              powrót