Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

„Przebudowa drogi gminnej Pcin Kołchozy etap I”

17-02-2014


RPORiI 271/9/2014

    Wójt Gminy Ciepielów na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Pcin Kołchozy etap I”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym przetargu nieograniczonym złożonych zostało 7 ofert, które opiewały na niżej wymienione kwoty:
1. Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 309 889,91 zł brutto ,
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla, ul 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice – 223013,76 zł brutto ,
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. , ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów – 223590,86 zł brutto ,
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 197878,71 zł brutto ,
5. ZYKO-DRÓG Sp z o.o. ul. Żelazna 3, 26-600 Radom – 252400,31 zł brutto ,
6. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry 85a, 24-173 Markuszów – 248836,87 zł brutto ,
7. „AS” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 224468,85 zł brutto,
natomiast zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 171 000,00 zł brutto.

                                                              powrót