Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

„Przebudowa drogi gminnej Kałków Stara Wieś - Podgoździak”

17-02-2014


RPORiI 271/7/2014

    Wójt Gminy Ciepielów na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Kałków Stara Wieś - Podgoździak”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym przetargu nieograniczonym złożonych zostało 7 ofert, które opiewały na niżej wymienione kwoty:
1. TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc – 271621,37 zł brutto,
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla, ul 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice – 305394,24 zł brutto ,
3. Budromost-Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 294594,59 zł brutto ,
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. , ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów– 318191,36 zł brutto ,
5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 273387,18 zł brutto ,
6. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry 85a, 24-173 Markuszów – 346845,49 zł brutto ,
7. „AS” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 314422,44 zł brutto ,
natomiast zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 228 000,00 zł brutto.

                                                              powrót