Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

„Przebudowa drogi gminnej Chotyze”

17-02-2014


RPORiI 271/3/2014


    Wójt Gminy Ciepielów na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Chotyze”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym przetargu nieograniczonym złożonych zostało 6 ofert, które opiewały na niżej wymienione kwoty:
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla, ul 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice – 126333,30 zł brutto
2. Budromost-Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 132679,49 zł brutto
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. , ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów– 136722,61 zł brutto
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 113944,13 zł brutto
5. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry 85a, 24-173 Markuszów – 146167,05 zł brutto
6. „AS” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 140527,50 zł brutto
natomiast zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 100 000,00 zł brutto.

                                                              powrót