Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

Ogłoszenie o przetargu

17-01-2012


WÓJT GMINY CIEPIELÓW
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż Ciągnika rolniczego MTZ 82SA, rok produkcji 2004 o numerze rejestracyjnym WLI X202,
- przebieg 2200 mtg,
- napęd 4x4,
- pojemność skokowa silnika 4750 cm3,
- przedni zaczep do pługa (TUZ),
- brak aktualnego przeglądu technicznego (do 03.11.2011 r.)

Cena wywoławcza brutto 50 000,00 zł
Wadium - 5 000,00 zł.
Jedno postąpienie przetargowe - 500,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości wyżej określonej najpóźniej do dnia 17 lutego 2012 roku do godz. 15ºº na konto Urzędu Gminy w Ciepielowie, nr BS Iłża F/Ciepielów 39912900010039033126950003.
Wadium wnosi się w gotówce.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2012 roku o godz. 10.00 w sali nr 26 Urzędu Gminy w Ciepielowie.

W/w ciągnik można oglądać w dni robocze codziennie w godzinach od 8.00 - 14.00 na placu Oczyszczalni Ścieków na ul. Witosa 2 w Ciepielowie (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).
Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej:

dowód wpłaty wadium,
dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli zwycięzca przetargu uchyli się od podpisania protokołu z postępowania.

Warunkiem wygrania przetargu jest co najmniej jedno postąpienie przetargowe.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg i zapłaci za środek trwały w ciągu 7 dni zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu.
Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 19, tel. (048) 3788047 w. 35 w godz. 7.15 - 15.15, natomiast odnośnie procedury postępowania przetargowego pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w. 36 w godz. 7.15 - 15.15.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ciepielów, dnia 17.01. 2012 r.

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk
                                                                powrót

'); ?>