Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Dostawa opału na okres 1.01. 2015 - 31.12.2015 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy -( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej)”

16-12-2014


RRGK i OŚ. 271.1.W.2014


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” ( Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że postępowaniu przetargowym na „dostawę opału na okres od 1.01. 2015 do 31.12. 2015 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy - ( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej )” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma - Zakład Obrotu Rolnego, Marian Bicz, 26 – 700 Zwoleń, ul. 550 – lecia 35, oferując cenę brutto 157 911,60 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset jedenaście 60/100 zł).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wybrany wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, że złożono również oferty następujących wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” Sp. z o.o. ul. Gen.St.Maczka 10, 35 – 959 Rzeszów - 172 224,60
2. „WĘGLOPASZ” sp. z o.o. 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6 - 184 992,00
3. Carbo – Line Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 44-200 Rybnik - 173 922,00
4. WORLCOAL POLSKA Sp. z o.o. ul. Łączna 39/133, 41-303 Dąbrowa Górnicza - 169 469,40
5. Zakład Obrotu Rolnego, Marian Bicz, 26 – 700 Zwoleń, ul. 550 – lecia 35 -157 911,60
6. P.H.U. ALBERTO, Albert Szymkiewicz, Łaziska 62, 24-335 Łaziska - 181 400,00
7. P.H.U „SUKCES” Bożena Krzosek, 26 – 811 Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 9 - 165 200,07
8. Handel Hurtowy Surowcami Wtórnymi, Mirosław Biegański, 27 – 300 Lipsko, ul. Słoneczna 6, Baza Ciepielów, ul. Witosa 11 - 172 765,80Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF                                                              powrót