Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

16-12-2010Wójt Gminy Ciepielów
27 – 310 Ciepielów
ul. Czachowskiego 1

ogłasza, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę opału na okres od 1.01. 2011r – 31.12. 2011 r. do kotłowni będących w zasobach komunalnych gminy i i wyodrębnionych jednostkach budżetowych Gminy ( Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie ul. Plac Zwycięstwa 37, Zespół Szkolno Przedszkolny w Wielgiem, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej ) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło :

liczba złożonych ofert - 3
liczba odrzuconych ofert - 0

Kryteria oceny ofert:

- cena 100 %

W wyniku porównania ofert do wykonania przedmiotu zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 firmy:

Usługi Transportowe i Handel
Mieczysław Rybicki
27 – 310 Ciepielów
ul. Batalionów Chłopskich 5/10

Oferta uzyskała następującą ilość punktów - 300 pkt.
Cena najkorzystniejszej oferty: 244 800,00 zł netto, 301 104,00 zł brutto


Ciepielów, dnia 16.12.2010 r.                                                                powrót

'); ?>