Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

16-06-2010RPORiI 3021/1/2010

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, ze w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Ciepielów" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż jedyną ofertę złożyła firma Bank Spółdzielczy w Iłży, ul. Rynek 1, 27-100 Iłża, oferując:
- marża bankowa podana w punktach procentowych będąca obok WIBOR-u 3M elementem składowym oprocentowania kredytu - 2,12 % (dodatnia), słownie procent: dwa 12/100
- jednorazowa prowizja bankowa podana w punktach procentowych liczona od kwoty udzielonego kredytu - 0 %, słownie: zero.


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU "Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Ciepielów"

                                                                powrót

'); ?>