Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Świesielice etap II zad. I”

16-03-2010OGŁOSZENIE „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Świesielice etap II zad. I”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Projekt budowlany, załącznik nr 11

Przedmiar robót - strona tytułowa, załącznik nr 9

Przedmiar robót, załącznik nr 9

Kosztorys ofertowy - strona tytułowa, załącznik nr 3

Kosztorys ofertowy, załącznik nr 3

Specyfikacja techniczna, załącznik nr 10

Załączniki do SIWZ

Mapy do projektu (spakowane zip)

Załączone pliki w formacie PDF
Pobierz przeglądarke plików PDF Adobe Acrobat Reader                                                                powrót

'); ?>