Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 16 Września 2019 roku,  do końca roku zostało  107 dni, imieniny: Edyta, Franciszek, Kamila, Kornel, Lucja, Łucja, Sebastiana, Sędzisław, Wiktor

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Świesielice etap II zad. I”

16-03-2010OGŁOSZENIE „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Świesielice etap II zad. I”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Projekt budowlany, załącznik nr 11

Przedmiar robót - strona tytułowa, załącznik nr 9

Przedmiar robót, załącznik nr 9

Kosztorys ofertowy - strona tytułowa, załącznik nr 3

Kosztorys ofertowy, załącznik nr 3

Specyfikacja techniczna, załącznik nr 10

Załączniki do SIWZ

Mapy do projektu (spakowane zip)

Załączone pliki w formacie PDF
Pobierz przeglądarke plików PDF Adobe Acrobat Reader                                                                powrót

'); ?>