Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 22 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  40 dni, imieniny: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
„Budowa odcinka wodociągu łączącego studnię z Lecznicy Weterynaryjnej ze stacją uzdatniania wody w Ciepielowie”

16-02-2009OGŁOSZENIE „Budowa odcinka wodociągu łączącego studnię z Lecznicy Weterynaryjnej ze stacją uzdatniania wody w Ciepielowie”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Opis techniczny dot. budowy instalacji elektrycznej, zał nr 13

Projekt budowlany odcinka wodociągu łączącego studnię z Lecznicy Weterynaryjnej ze stacją uzdatniania wody w Ciepielowie, zał nr 11

Przedmiar robót elektryczny, zał nr 9.1

Przedmiar robót, roboty instalacyjno - budowlane, zał nr 9

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznej, zał nr 12

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjno - budowlanych, zał nr 10

Załącznik do SIWZ

Rysunki do projektu elektrycznego (spakowane zip)

Rysunki do projektu budowlano - instalacyjnego (spakowane zip)

Załączone pliki w formacie PDF
Pobierz przeglądarke plików PDF Adobe Acrobat Reader


                                            powrót

'); ?>