Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Zakup produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej”

15-12-2014


RPORiI 271.27.2014


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z poźn. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Zakup produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ, którą złożyła Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Wielgiem, 27-310 Ciepielów, a jej łączna cena brutto wynosi: 29 585,18 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 18/100).Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF                                                              powrót