Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

„Zakup produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie”

15-12-2014


RPORiI 271.28.2014


Wójt Gminy Ciepielów na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z poźn. zm.)

unieważnia postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym przetargu nieograniczonym złożona została 1 ofert, która opiewała na kwotę:
1. Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe „ROL-MOT” Spółka z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów – 154 311,31 zł brutto,
natomiast zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 133 000,00 zł brutto.Załącznik:
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - Zakup produktów żywnościowych w roku 2015 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie


Załączone pliki w formacie PDF                                                              powrót