Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE

15-01-2009


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Wójt Gminy Ciepielów
27 - 310 Ciepielów
ul. Czachowskiego 1

ogłasza

przetarg ustny ( licytację ) nieograniczony

na sprzedaż :
wozu asenizacyjnego T 544 o pojemności 6700 litrów, rok produkcji 2004, liczba osi - 1 ( uszkodzona ), tandem, szlauf ssący 5 m, wylewka, otwieranie hydrauliczne.

Cena wywoławcza wynosi 12 000, 00 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy )- brutto.

Wadium - 1200,00 zł, jedno postąpienie przetargowe - 200,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2009 roku o godzinie 900 w pokoju nr 26 - sala konferencyjna II piętro w Urzędzie Gminy w Ciepielowie.

W/w wóz asenizacyjny można oglądać w dni robocze codziennie w godzinach od 8.00 - 14.00 na placu Oczyszczalni Ścieków na ul. Witosa 2 w Ciepielowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do 2 lutego 2009 roku do godziny 1500 na konto Urzędu Gminy w Ciepielowie BS Iłża F/Ciepielów nr 39912900010039033126950003
Wadium winno być wniesione w gotówce.

Warunkiem wygrania przetargu jest co najmniej jedno postąpienie przetargowe.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg i zapłaci za środek trwały w ciągu 7 dni zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu.
Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w. 36 w godz. 7.15 - 15.15.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Ciepielów, dnia 15.01. 2009 r.
                                            powrót

'); ?>