Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

„Przebudowa drogi gminnej Świesielice Ławki etap I”

14-11-2013


RPORiI 271.13.2013


    Wójt Gminy Ciepielów na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Świesielice Ławki etap I”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
    W przedmiotowym przetargu nieograniczonym złożonych zostało 4 oferty, które opiewały na niżej wymienione kwoty:
Oferta nr 1 – Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (adres do korespondencji STRABAG Sp.zo.o. Oddział w Kielcach, Kajetanów 117, 26-050 Zagnańsk) – 419 330,43 zł brutto.
Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów – 356 675,40 zł brutto.
Oferta nr 3 – Budromost – Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 296 604,72 zł brutto.
Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 348 678,56 zł brutto.
natomiast zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 220 000,00 zł brutto.

                                                              powrót