Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE

14-10-2015


WÓJT GMINY CIEPIELÓW
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż:

- nieruchomości gruntowej położonej w Wielgiem, oznaczonej nr geodezyjnym 401/5
o pow. 0,07 ha, objętej KW RA1L/00026860/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Pierwszy publiczny przetarg nieograniczony wyznaczony na dzień 9 października 2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Ciepielów, jest wolna od obciążeń i nie posiada zobowiązań.
Cena wywoławcza - 7384,00 zł + VAT 23%
Wadium - 1000,00 zł
W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w/w nieruchomość przeznaczona jest pod istniejący współczesny obiekt szkoły podstawowej, symbol planu – 28.3 UU.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości wyżej określonej najpóźniej do dnia 12 listopada 2015 roku do godz. 15:00 na konto Urzędu Gminy w Ciepielowie, nr BS Iłża F/Ciepielów 39912900010039033126950003.
Wadium wnosi się w gotówce.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz. 10:00 w sali nr 26 Urzędu Gminy w Ciepielowie.

Wadium ulega przepadkowi , jeżeli zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w. 36 w godzinach od 7:15 do 15:00.

Ciepielów, dnia 14.10. 2015 r.                                                                powrót