Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA NA OKRES DO 3 LAT W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


14-10-2013


RRGK i OŚ. 7144.7-3.2013


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 roku z późn. zm. ), Wójt Gminy Ciepielów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do wynajęcia:

Ciepielów

- lokal użytkowy na ul. Plac Zwycięstwa 40,
- objęty księgą wieczystą nr RA1L/00031002/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Kozienicach, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedziba w Lipsku,
- powierzchnia lokalu – 37,16 m² ,
- dostęp do lokalu z drogi krajowej Sandomierz - Warszawa
- wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów lokal położony jest na obszarze przeznaczonym pod obiekty użyteczności publicznej.
- rodzaju działalności : usługowo - handlowa

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie – 9,50 zł/m² plus VAT 23%

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. Nr 4.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ciepielowie i na stronie internetowej gminy – www.ciepielow.pl w okresie od 14 października 2013 roku do 4 listopada 2013 roku.

                                                              powrót