Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

OGŁOSZENIE

14-07-2009


WÓJT GMINY CIEPIELÓW

ogłasza

II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w Bąkowej, oznaczonej nr geodezyjnym 306/1 o pow. 0,1327 ha, objętej KW 26 826 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.


Cena wywoławcza - 12 036,00 zł
Wadium - 700,00 zł

W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w/w nieruchomość położona jest na terenach - istniejący obiekt szkoły podstawowej.
Cena nieruchomości nabytej na własność, osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości wyżej określonej najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2009 roku do godz. 15:00 na konto Urzędu Gminy w Ciepielowie nr BS Iłża F/Ciepielów 39912900010039033126950003 Wadium wnosi się w gotówce.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2009 roku o godz. 10:00 w sali nr 26 Urzędu Gminy w Ciepielowie.

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,
- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

Wadium ulega przepadkowi , jeżeli zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i postępowaniem wieczysto - ksiegowym ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w. 36 w godzinach od 7:15 do 15:15.


Ciepielów, dnia 14.07.2009 r.


                                            powrót

'); ?>