Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 22 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  40 dni, imieniny: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

14-04-2010RPORiI 702/2/2010

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Świesielice etap II zad. I" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Zakład Instalacyjny "JANCZES" Sp. j. Jan Podymniak, Czesław Janicki, ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom oferując cenę brutto 1 118 336,78 zł (słownie: jeden milion sto osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 78/100).

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1 - "JAR-BUD" Jarosław Klarecki, ul. Warszawska 17A, 05-119 Michałów-Reginów - 1 355 551,35 zł

Oferta nr 2 - P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek, ul. 1-go Maja 11, 21-100 Lubartów - 1 191 260,94 zł

Oferta nr 3 - Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany Roman Zwierzchowski, Zgorzała, ul. Postępu 196, 05-500 Piaseczno - 1 290 576,00 zł

Oferta nr 4 - Zakład Instalacyjny "JANCZES" Sp. j. Jan Podymniak, Czesław Janicki, ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom - 1 118 336,78 złOGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Świesielice etap II zad. I"

                                                                powrót

'); ?>