Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

14-04-2010RPORiI 7041/2/2008/10

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Gardzienice Kolonia - Stare Gardzienice - Ciepielów" - "Etap II w km 1+905 - 4 + 190 - Stare Gardzienice - Ciepielów" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła Państwa firma oferując cenę brutto 533 676,09 zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 09/100).

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków - 533 676,09 zł

Oferta nr 2 - Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "TRAKT" Sp. z o.o., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc - 665 613,27 zł

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul. Składowa 1, 24-100 Puławy - 829 359,36 zł

Oferta nr 4 - REM-WOD Sp. z o.o., ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce - 822 089,50 zł

Oferta nr 5 - Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św. - 541 244,58 zł

Oferta nr 6 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń - 601 871,02 złOGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU "Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Gardzienice Kolonia - Stare Gardzienice - Ciepielów" - "Etap II w km 1+905 - 4 + 190 - Stare Gardzienice - Ciepielów"


                                                                powrót

'); ?>