Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

13-10-2015


RRGK i OŚ. 6840.1 – 12.2015


I. Data i miejsce , rodzaj przeprowadzonego przetargu:

9 października 2015 rok, Urząd Gminy w Ciepielowie, pok. nr 26.
Przetarg ustny nieograniczony.

II. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

Nieruchomości gruntowe ozn. nr ewidencyjnymi:
- 2205/2 o pow. 0,02 ha ,obręb – Ciepielów, KW RA1L/00018808/

III. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

IV. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

V. Cena wywoławcza nieruchomości :
- 2442,00 zł

VI. Cena osiągnięta w przetargu
– 2472,00 zł + VAT 23% = 3040,56 zł,
VII. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości:

Lipińska Krystyna Anna
ul. Sandomierska 27
27 – 310 Ciepielów


Ciepielów, dnia 13.10. 2015 r.


                                                                powrót